top of page

Cancer Precision Medicine

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand)

วันนี้มี Infographics จากศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช (Siriraj Genomics) อธิบายข้อมูลเข้าใจง่าย ๆ สำหรับผู้สนใจครับ

โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย ที่ดำเนินการ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็งเพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้การวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ของมะเร็งของประเทศไทย

ถ้า ท่านเป็นคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป และ มีประวัติเป็นมะเร็ง หรือรักษาหายแล้ว สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ โดยได้รับการตรวจพันธุกรรมที่เกี่ยวกับมะเร็งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (อาจมีค่าธรรมเนียมของ รพ. บ้างเล็กน้อย)

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 061-593-3242 ในวันและเวลาราชการครับ

โปสเตอร์เชิญชวนอาสาสมัคร https://www.facebook.com/1179796695372129/posts/3683130245038749/

(โครงการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ SIRB418/2562 (EC2))ดู 490 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page