ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย ประจำปี 2564