การประชุมวิชาการเรื่อง Next Generation Medical Genetics and Genomics in Clinical Practice 2020