โครงการจัดตั้ง National Genome Databank

โครงการจัดตั้งธนาคารข้อมูลจีโนมในประชากรไทย เพื่อบริหารจัดการข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ดำเนินการโดย สวทช.​ ด้วยงบประมาณสนับสนุน 500 ล้านบาท

Project Numbers

4. โครงการจัดตั้ง National Genome Databank

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Header

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Header

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Project Gallery

1/1