โครงการจัดจ้างถอดรหัสพันธุกรรม 50,000 ราย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมในประชากรไทย 50,000 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี ดำเนินการโดย สวรส. และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้งบประมาณ 750 ล้านบาท ดำเนินการที่คณะเภสัชศาสตร์ม.บูรพาในพื้นที่ EEC

Project Numbers

2. โครงการจัดจ้างถอดรหัสพันธุกรรม 50,000 ราย

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Header

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Header

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Project Gallery

1/1