พฤ. 24 มิ.ย. | โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์

กำหนดการ "ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย (The Beginning of Genomics Thailand)"

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

เวลาและสถานที่

24 มิ.ย. 08:00 – 25 มิ.ย. 16:00
โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ , ถนนรางน้ำ กรุงเทพ

กำหนดการ


  • 1 ชั่วโมง
    Registration

  • 30 นาที
    Opening ceremony & opening remark
    Main stage
มีอีก 35 รายการ

ติดต่อเรา

ห้อง 703 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

อีเมล: hgs.thailand@gmail.com

NBT_logo.png
HGS_Thailand-2.png