top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณของสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ✨

📍 โดยปฏิบัติงานที่ ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 📄 สามารถส่ง Resume และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : wikanda.k@dmsc.mail.go.th

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณของสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์  ✨
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณของสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์  ✨

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

แชร์อีเวนท์นี้

ลงทะเบียน : https://form.jotform.com/240498398552066

Sponsor Packages : PDF

กำหนดการ : PDF

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ : PDF

bottom of page