top of page

-

|

-

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ชุดใหม่ ✨

ในวาระนี้ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม โดยมี ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ เป็นอุปนายกคนที่ 1, ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล เป็นอุปนายกคนที่ 2 และ นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา เป็นอุปนายกคนที่ 3 ✨

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ชุดใหม่ ✨
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ชุดใหม่ ✨

เวลาและสถานที่

-

-

แชร์อีเวนท์นี้

ลงทะเบียน : https://form.jotform.com/240498398552066

Sponsor Packages : PDF

กำหนดการ : PDF

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯ : PDF

bottom of page