เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง | สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง

📢 ประกาศเลื่อนจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 “ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย”

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังไม่คลี่คลาย ทางคณะกรรมการสมาคมฯ จึงเห็นควรเลื่อนการจัดประชุมวิชาการออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะลดลง เบื้องต้นคาดว่าจะเป็น พ.ศ. 2565 โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง และขอเชิญชวนแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่อไป

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
สถานที่จะถูกกำหนดภายหลัง